Informacje ogólne Plan pracyKlubu "Ośmiu" Program miesięczny Obowiązki i kodeks wolontariusza Opis zaplanowanych akcji i ich realizacja

Wolontariat

Informacje ogólne

 

SZKOLNY WOLONTARIAT - KLUB „OŚMIU”

W naszej szkole od dwudziestu lat bardzo prężnie działa wolontariat. Wolontariusze zrzeszeni są w klubie „Ośmiu” w ramach współpracy z Fundacją „Świat na Tak” założonej i prowadzonej przez panią poseł Joannę Fabisiak.

Wolontariat w naszej szkole działa na czterech poziomach:

1. Teren szkoły

- pomoc uczniom potrzebującym; zbiórka przyborów szkolnych, zbiórka żywności dla rodzin wielodzietnych

- prowadzimy „Pogotowie Naukowe”; pomoc uczniom w nauce

- realizujemy przez cały rok akcję „Kanapka”; drugie śniadanko dla dzieci z rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej

- kontynuujemy zadanie „Bezpieczna przerwa”; uczniowie starszych klas pełnią dyżury na korytarzu podczas przerw

2.  Środowisko lokalne

- zbiórka darów rzeczowych dla rodzin wielodzietnych z terenu Młocin

- wspaółpracujemy z „Caritas” przy parafii Matki Bożej Królowej Pokoju

- pomagamy w pracach dnia codziennego osobom starszym i samotnym

- współpracujemy z Młodzieżowym Domem Kultury przy ul. Andersena4

- angażujemy się w prace na rzecz osób niepełnosprawnych; jesteśmy współorganizatorami Integracyjnego Balu Andrzejkowego

3. Obszar kraju

- pomagamy organizować pomoc dla Domu Samotnej Matki; zbieramy cukier, olej, dżem

- organizujemy pomoc dla dzieci z Domu Dziecka „Julin”; co roku przygotowujemy paczki świąteczne dla podopiecznych domu

- organizowaliśmy pomoc dla ofiar kataklizmów, które od kilku lat gnębią mieszkańców naszego kraju; zbiórka środków czystościowych, odzieży, koców,  żywności dla ofiar powodzi

- systematycznie pomagamy schroniskom organizując zbiórki karmy

- w okresie świąt zorganizowaliśmy pomoc dla małej wiejskiej szkoły z terenu Letnisko Garbatka; przekazaliśmy słodycze oraz radiomagnetofon

4. Świat

- systematycznie, co roku organizujemy pomoc dla dzieci Afryki w ramach pomocy Fundacji „Watato”; przekazujemy środki finansowe na pomoc Melisie

-pomagaliśmy ofiarom terroryzmu, szkole w Biesłanie; przekazaliśmy środki finansowe uzyskane z loterii

Nasz szkolny wolontariat każdego roku bierze udział w akcjach ogólnokrajowych;

„Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy”

„Góra Grosza”

„Szlachetna Paczka”

„Wigilia Polska”

„Warszawski Bal dla Niepełnosprawnych”

Od 20 lat nasi wolontariusze biorą udział w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” uzyskując bardzo wysokie oceny oraz tytuły „Wspaniały Bielan” oraz na etapie Warszawy tytuł „Wspaniały Warszawy” w kategorii ‘Ósemeczek”

Tytuł „Wspaniałego Bielan” w kategorii Szkół Podstawowych otrzymali wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 77:

Rok 1998/1999
Paweł Tyszka
Rok 1999/2000
Agata Urban „ Wspaniała Warszawy”
Joanna Jurga
2000/2001
Marta Mężyńska
Rok 2001/2002
Daniel Suska
Andrzej Frymus
Bartek Zajączkowski „Wspaniały Warszawy”
Rok 2002/2003
Justyna Kosiorek
Piotr Kowalski  „Wspaniały Warszawy”
Kasia Ośko
Kasia Jałowiec
Rok 2003/2004
Wanda Miczorek
Paulina Rudnicka
Rok 2004/2005
Przemysław Cichosz
Agata Suska
Rok 2005/2006
Monika Zasztowt  „Wspaniały Warszawy”
Rok 2006/2007
Marta Morawska „ Wspaniały Warszawy”
Rok 2007/2008
Katarzyna Popek
Aleksandra Trąbińska
Michał Witecki
Jakub Michalik „Wspaniały Warszawy”
Rok 2008/2009
Filip Skonka   „Wspaniały Warszawy”
Marek Kozicki „Wspaniały Warszawy”
Julia Jakubiak
Rok 2009/2010
Wojtek Krasowski „Wspaniały Warszawy”
Jakub Tymiński
Kasia Strojnowska
Zosia Babik
Rok 2010/2011
Paulina Korycka „Wspaniała Warszawy”
Rok 2011/2012
Nina Śnigurowicz „Wspaniała Warszawy”
Alicja Wróbel
Rok 2012/2013
Anna Onisk
Michał Krawczykow
Małgorzata Wróblewska „Wspaniała Warszawy”
Rok 2013/2014
Konila Górecka
Marcelina Szozda „Wspaniała Warszawy”
Rok 2014/2015
Karolina Wrzosek  
Dominika Duma „Wspaniała Warszawy”
Julia Żyśko
Rok 2015/2016
Joanna Pogonowska
Konstancja Porzycka  „Wspaniała Warszawy
Rok 2016/2017
Adam Weryński  „Wspaniały Warszawy”
Majka Okońska
Rok 2017/2018
Wspaniały Klub „Ośmiu”
Rok  2017/2018
Konrad Burdach

W  roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła z okazji Światowego Dnia Wolontariatu otrzymała tytuł „Szkoła Otwarta na Wolontariat”.   Jest to bardzo duże wyróżnienie, które przyznawał zastępca  Burmistrza Dzielnicy Bielany Pan Marek Lipiński

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. WANDY ZIELEŃCZYK
    UL.SAMOGŁOSKA 9
    01-980 WARSZAWA
  • (+22) 834-09-92
    506 211 892 - sekretariat, w godz.16.00 -17.30 świetlica szkolna

Galeria zdjęć