Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Zaproszenie

Pod poniższymi linkami można oglądać galerię zdjęć z kolejnych terminów 
zajęć w ramach projektu. 
https://flic.kr/s/aHsmuK2Pj6
https://flic.kr/s/aHsmr9cjz7
https://flic.kr/s/aHskH29v3v
https://flic.kr/s/aHskL3YQYC

 

 

 

 

Skan_Regulamin_UMO.pdf

Szanowni Państwo,

Instytut Ekologii i Bioetyki, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaproponował naszej szkole udział w projekcie, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pt. „Od przygody do wiedzy: świat wokół nas” (WND-POWR.03.01.00-00-U056/17). Głównym celem projektu jest upowszechnianie i poszerzanie wiedzy uczestników o otaczającym ich środowisku przyrodniczym i zachodzących w nim zmianach, i jak te zmiany mogą wpływać na jakość ich życia codziennego.

 

Projekt składa się z trzech modułów zajęciowych:

Moduł I: Człowiek i jego życie codzienne.

Moduł II: Gleba, woda, powietrze – zobaczyć niewidzialne wokół nas.

Moduł III: Wyjdź z ławki i pójdź w teren - poznaj co cię otacza.

Program zajęć w każdym z trzech modułów składa się z zajęć o charakterze laboratoryjnym i terenowym, wspartych zajęciami o tematyce eko-filozoficznej i bioetycznej oraz z zakresu zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej. Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW.

 

W nadchodzącym roku szkolnym 2018/19 szkoła będzie uczestniczyła w Module I (semestr jesienno-zimowy) oraz Module III (semestr wiosenno-letni). W każdym Module zajęciowym jest ograniczona liczba miejsc (30 osób). Zachęcamy dzieci i młodzież naszej szkoły do zainteresowania w/w programem. O szczegółach zostaną poinformowane osoby, które wyrażą zainteresowanie udziałem dziecka w programie.

 

Przydatne linki

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW – www.ieib.uksw.edu.pl

Laboratoria Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW – www.ieib.edu.pl

 

Program_zajec_z_sylabusami_dla_SP77.pdf

 

 

Uszczegółowienia w procesie rekrutacyjnym uczestników projektu:

 

I etap: złożenie formularza rekrutacyjnego do projektu, deklaracja zgody przystąpienia do projektu podpisana przez prawnego opiekuna dziecka.

II etap: utworzenie komisji kwalifikującej składającej się z 3 osób (kierownika projektu, 2 nauczycieli szkoły uczestniczącej w projekcie, z których jeden jest opiekunem koła Młodego Odkrywcy).

III etap: ocena merytoryczna kandydata. Ocena zostanie dokonana na podstawie średniej ocen z przedmiotów przyrodniczych uzyskanych w minionym roku szkolnym (biologia, chemia, geografia).

IV etap: stworzenie list uczestników niezależne od płci. Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną poinformowane o przyjęciu do projektu bezpośrednio na lekcjach w szkole.

V etap: podpisanie i złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 

Rekrutacja będzie prowadzona odrębnie na każdy moduł.

Działania projektowe są również skierowane dla uczniów z niepełnosprawnościami. Udział opiekuna indywidualnego jest koniecznym warunkiem wyrównania szans takich osób. Osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności ruchowymi, nie są w stanie samodzielnie brać udziału w zajęciach terenowych. Uczelnia nie dysponuje przeszkolonymi opiekunami. Każda niesprawność ruchowa wymaga indywidualnego podejścia i osobom o niepełnosprawności ruchowej towarzyszą w codziennym funkcjonowaniu tacy opiekunowie.

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. WANDY ZIELEŃCZYK
    UL.SAMOGŁOSKA 9
    01-980 WARSZAWA
  • (+22) 834-09-92
    506 211 892 - sekretariat, w godz.16.00 -17.30 świetlica szkolna

Galeria zdjęć